Náš tým


Právní služby

Právo obchodních společností

Naše kancelář radí podnikatelům ve všech aspektech jejich činnosti, např. při zakládání, prodeji či koupi společností, sepisování právních prověrek (due diligence), každodenním podnikání nebo také při přeměnách společností a i v dalších oblastech.

Nemovitosti a stavební právo

Budeme stát na Vaší straně při koupi, prodeji, darování či zatěžování nemovitostí ať zástavním právem či služebností, tak při sepisu smluv o dílo nebo např. ve stavebním nebo územním řízení.

Soudní spory, rozhodčí řízení

Máme velké mnohaleté zkušenosti při vedení soudních sporů ve všech stupních soudního řízení, včetně řízení u Ústavního soudu ČR, před Evropským soudem pro lidská práva či Soudním dvorem Evropské unie. Máme také řadu zkušeností s rozhodčím řízením.


Trestní a přestupkové právo

Můžete se na nás spolehnout při obhajobě v celém trestním řízení, zastupování poškozených či v přestupkovém řízení.

Dopravní nehody

Velmi často pomáháme našim klientům řešit právní aspekty dopravních nehod a vymáháme pro ně související nároky.

Mgr. Hedvika Hartmanová, JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mezinárodní a vnitrostátní přeprava

V oblasti přepravního práva se zaměřujeme především na vymáhání přepravného , náhrady škody, včetně regresů pojišťovny, a s tím související deliktní odpovědnost. Jsme detailně seznámeni s právní problematikou v oblasti logistiky.

Pracovní právo

Zajistíme Vám veškerou pracovněprávní agendu, počínaje pracovními smlouvami, přes zastupování v pracovněprávních sporech až po vnitřními předpisy a kolektivní vyjednávání.

Občanské a rodinné právo

Poskytujeme právní poradenství v celém širokém spektru občanského práva, ať se již jedná o smluvní agendu, právo spolků nebo právo dědické. Poradíme Vám při řešení rodinných problémů (rozvody, výživné, dědictví), sepisu potřebných dokumentů či řešení nejrozličnějších sporů ve smluvním právu.

Daňové právo

Náš zkušený daňový poradce Vám poskytne poradenství v této oblasti práva, která zasahuje do života nás všech.

Dědictví

Máme dlouholeté zkušenosti s úspěšným zastupováním našich klientů v řízeních o pozůstalosti.

Aktuality

Publikace a citace

Zobrazit více aktualit

Kontakt

Hartmanová & Steininger, advokáti
Maiselova 60/3
110 00 Praha 1
Mgr. Hedvika Hartmanová
advokátka
Ev. č. ČAK: 08866, IČ: 66248892
Tel.: (+420) 604 700 928
E-mail: hedvika.hartmanova@hast-ak.com
ID datové schránky: 64zhkfy

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.
advokát
Ev. č. ČAK: 15681, IČ: 73677701
Tel.: (+420) 602 102 231
E-mail: vojtech.steininger@hast-ak.com
ID datové schránky: 2zsi2hv
Jak se k nám dostat

Jsme členy:

AHK Tschechien

HST

Copyright © 2014 - 2017, JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M., Mgr. Hedvika Hartmanová. Všechna práva vyhrazena.


Informace pro spotřebitele


Webovou prezentaci vytvořil a spravuje Vít Lobpreis.