Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Naše advokátní kancelář se specializuje na právní poradenství v oblasti mezinárodní a vnitrostátní přepravy, včetně zasilatelství, ať už se jedná o kamionovou přepravu, přepravu po železnici, leteckou nebo námořní přepravu.

Vymáháme přepravné nebo náhradu škody v tuzemské i zahraniční přepravě. V souvislosti s tímto dokážeme vymoci i regres pojišťovny.

Naši advokáti jsou obeznámeni s právními otázkami týkajícími se logistiky. Sepsání smlouvy o přepravě a zasílatelské smlouvy jsou pro nás samozřejmostí. Ovládáme právní předpisy Evropské unie a mezinárodní dokumenty, mezi které patří mimo jiné Úmluva CMR.

Experti na Logistika

advokátka

Další specializace

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Generační nástupnictví, rodinné firmy

Pomůžeme Vám s převody rodinného majetku a se záležitostmi rodinné firmy

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz