Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Naši advokáti zastupují nejen fyzické osoby, ale i právnické osoby ve všech typech soudních řízeních – v trestním řízení, civilním řízení i správním řízení. Máme zkušenosti s řízením před soudy všech instancí i s rozhodčím řízením či arbitrážemi.

Připravíme pro vás žalobu, odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, stížnost proti usnesení, žalobu pro zmatečnost nebo dokonce i ústavní stížnost.

Dokážeme se za Vás postavit, ať jste v pozici žalobce nebo žalovaného.

Budeme vás zastupovat před okresními (obvodními) soudy, krajskými soudy, vrchními soudy i Nejvyšším soudem. Můžete se na nás spolehnout v řízení před Ústavním soudem, Evropským soudem pro lidská práva i Soudním dvorem EU.

Naší předností jsou dlouholeté zkušenosti při zastupování před soudy jak v civilním, správním, tak i v trestním řízení.

Experti na Spory

advokátka
advokát

Další specializace

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Generační nástupnictví, rodinné firmy

Pomůžeme Vám s převody rodinného majetku a se záležitostmi rodinné firmy

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz