Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti práva nemovitostí a stavebního práva. Máme bohaté zkušenosti s realizací prodeje nebo koupě či nájmu domu, případně bytu či průmyslových objektů. Nebojte se na nás obrátit ani při zřizování zástavního práva.

Sepisujeme darovací, kupní, nájemní i zástavní smlouvy. Máme zkušenosti se zřizováním pachtu k nemovitosti. Doporučíme Vám, jak se vyhnout zbytečným výdajům a případným budoucím problémům.

Jsme odborníky na zřizování věcných břemen k nemovitosti, zejména služebnosti. Sepíšeme pro Vás smlouvu o zřízení služebnosti, případně o jejím zániku. Budeme vás zastupovat v řízení před katastrálním úřadem, ve stavebním nebo územním řízení před stavebními úřady.

Máme také mnohaleté zkušenosti s developerskými projekty.

Experti na Nemovitosti, stavebnictví

advokátka
advokát

Další specializace

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Generační nástupnictví, rodinné firmy

Pomůžeme Vám s převody rodinného majetku a se záležitostmi rodinné firmy

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz