JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M., advokát

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

advokát
  • advokát se sídlem v Praze
  • hovoří česky, německy a anglicky
  • specializuje se na občanské právo, dědické právo, obchodní právo, fúze a akvizice, pracovní právo, vedení soudních sporů a trestní právo
  • je činný jako znalec pro české právo u soudů ve Spolkové republice Německo
  • expertní přispěvatel Projektu spravedlnosti ve světě (vláda práva) – World Justice Project (Rule of Law) a dále projektu Ženy, obchod a právo – Women, Business and the Law pro Světovou banku / World Bank Group za Českou republiku
  • své zkušenosti získával v mezinárodních advokátních kancelářích
  • získal prestižní stipendium DAAD, na jehož základě absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo (LL.M.), ve své magisterské práci se zabýval tématem „Problém skrytého věcného vkladu v právu GmbH – právní stav po novele MoMiG s právně srovnávacím výhledem do práva České republiky
  • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde na katedře obchodního práva získal také titul doktor práv (JUDr.)
  • držitel certifikátu Zentrale Oberstufenprüfung (nejvyšší stupeň znalosti německého jazyka dle Evropského referenčního rámce – C2)

Specializace

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Pracovní právo, GDPR

Zajistíme vám pracovněprávní agendu včetně evropského nařízení o ochraně osobních údajů.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Založení společností v ČR a Německu

Rychle a spolehlivě pro vás založíme novou společnost.

Další členové týmu

advokátka
daňový poradce
advokátka

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz