Pracovní právo, GDPR

Zajistíme vám pracovněprávní agendu včetně evropského nařízení o ochraně osobních údajů.

Pracovní právo je královská disciplína naší advokátní kanceláře. Zajistíme pro Vás veškerou pracovněprávní agendu, spočívající v sepsání pracovněprávních dokumentů, jako jsou vnitřní směrnice, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Poradíme Vám ohledně smlouvy o výkonu funkce jednatele nebo člena představenstva nebo jiné manažerské smlouvy.

Poradíme vám například, jak platně rozvázat pracovní poměr, kdy je možné dát zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost a jaká výše odstupného mu náleží.

Máme rozsáhlé zkušenosti ze zastupování klientů v soudních sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Dlouhodobě spolupracujeme se zaměstnavateli, kterým pomáháme při tvorbě vnitřních předpisů, záležitostí týkajících se odborů a kolektivního vyjednávání. Věnujeme se také oblasti agenturního zaměstnávání.

Připravíme pro vás také například pracovněprávní audit nebo prověrku vaší společnosti (due diligence).

Experti na Pracovní právo, GDPR

advokát
advokátka

Další specializace

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz