Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Můžete se na nás spolehnout při obhajobě v celém trestním řízení počínaje vazebním zasedáním, obviněním, resp. zahájením trestního stíhání, podáním obžaloby, hlavním líčení, veřejném zasedání o odvolání, dovolání k Nejvyššímu soudu či ústavní stížnost podanou k Ústavnímu soudu. Pokud jste osobou poškozenou trestným činem, zastoupíme Vás v trestním stejně jako v přestupkovém řízení.

Experti na Trestní právo a přestupky

advokát
advokátka

Další specializace

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Generační nástupnictví, rodinné firmy

Pomůžeme Vám s převody rodinného majetku a se záležitostmi rodinné firmy

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz