Generační nástupnictví, rodinné firmy

Pomůžeme Vám s převody rodinného majetku a se záležitostmi rodinné firmy

Pomůžeme Vám provést daňově optimální a efektivní dispozice s majetkem, zejména nemovitostmi, aby bylo minimalizováno riziko sporů v rodině či mezi případnými dědici.

Tyto služby poskytujeme zpravidla rodinám, jejichž členové žijí v různých zemích a kde hrozí, že by se smrtí jednoho člena rodiny mohl majetek tvořící funkční celek rozdrolit a mezi dědici by nastaly právní spory.

Pomůžeme Vám také při zakládaní, organizaci či restrukturalizaci rodinné firmy, optimalizaci způsobu řízení a rozdělení pravomocí.

Experti na Generační nástupnictví, rodinné firmy

advokát
advokátka

Další specializace

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz