Mgr. Hedvika Hartmanová, advokátka

Mgr. Hedvika Hartmanová

advokátka
  • advokátka se sídlem v Praze
  • hovoří česky, německy a anglicky
  • expertní přispěvatelka Projektu spravedlnosti ve světě (vláda práva) – World Justice Project (Rule of Law) a dále projektu Ženy, obchod a právo – Women, Business and the Law pro Světovou banku / World Bank Group za Českou republiku
  • specializuje se na obchodní právo, zejména právo přepravní, IT právo, smluvní právo, právo duševního vlastnictví, právo nemovitostí, energetické právo, občanské právo, vedení soudních sporů a arbitráže, správní právo a trestní právo
  • své zkušenosti získávala zejména v advokátní kanceláři Haarmann Hemmelrath a bpv Braun Partners s.r.o., kde byla vedoucí advokátkou
  • absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde studium ukončila diplomovou prací vypracovanou ve spolupráci s Universitou v Bernu na téma právní aspekty konzumu drog
  • dlouhodobě zastupuje pro bono Český svaz tělesně postižených sportovců

Specializace

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Pracovní právo, GDPR

Zajistíme vám pracovněprávní agendu včetně evropského nařízení o ochraně osobních údajů.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Založení společností v ČR a Německu

Rychle a spolehlivě pro vás založíme novou společnost.

Další členové týmu

advokát
daňový poradce
advokátka

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz