Ing. Ondřej Homolka, daňový poradce

Ing. Ondřej Homolka

daňový poradce
  • Daňový poradce
  • Poradenství v daňových záležitostech
  • Zpracování daňových přiznání (daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, silniční daň a další podání)
  • Mezinárodní zdanění a aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění
  • Supervize účetnictví
  • Zastupování v daňovém řízení
  • Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, studium ekonomie na obchodní fakultě se zaměřením na zahraniční obchod

* Externí spolupráce

Specializace

Daně

Poskytneme Vám právní pomoc ve všech tuzemských i přeshraničních daňových záležitostech.

Další členové týmu

advokátka
advokát
advokátka

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz