Daně

Poskytneme Vám právní pomoc ve všech tuzemských i přeshraničních daňových záležitostech.

Úspěšně zastupujeme domácí i zahraniční klienty v daňových řízeních v České republice. Máme bohaté zkušenosti s vracením DPH zahraničním subjektům, řízením u finančních úřadů všech stupňů a správních soudů, včetně Nejvyššího správního soudu.

Poskytneme Vám poradenství v oblasti mezinárodního zdanění, vyplácení zisku zahraničnímu společníkovi, počítání penále nebo v oblasti jednotlivých daní (zejména daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, daň z nemovitosti, spotřební daň apod.), v rámci registrace k dani z příjmů, při vyměřovacím řízení, vytýkacím řízení, řízení o daňové kontrole nebo v odvolacím řízení.

Samozřejmě Vám také pomůžeme s přípravou daňového přiznání a komunikací s finančním úřadem.

Jsme odborníky v oblasti mezinárodních daňových smluv, zejména smluv o zamezení dvojího zdanění, a v právu Evropské unie.

Experti na Daně

daňový poradce
advokát

Další specializace

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz