Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Poskytujeme komplexní, rychlé a kvalitní advokátní právní služby také v oblasti práva obchodních společností. Poradíme Vám při zakládání veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), komanditní společnosti (k.s.), společnosti s ručením omezením (s.r.o.) či akciové společnosti (a.s.). Pomůžeme Vám v rámci jakékoli agendy související s každodenní existencí společnosti, včetně likvidace společnosti. Podpoříme vás jako jednatele, člena představenstva nebo jiného statutárního orgánu společnosti. Pomůžeme vám také splnit formality spojené se svoláváním a rozhodováním valné hromady společnosti.

Pomůžeme Vám také při koupi společnosti, zejména jsme připraveni provést právní prověrku (due diligence) a upozornit Vás na rizika spojená s nabytím účasti na společnosti.

Jsme specialisté na přeměny společností, jako jsou fúze, rozdělení, převod jmění na společníka či změna právní formy.

Náš tým Vám poradí, jak postupovat v případě, že Váš společník je v prodlení se splacením peněžitého vkladu. Navrhneme Vám nejvhodnější postup v případě vymáhání pohledávek a soudních sporů.

Nebojte se nás oslovit i v případě podnikatelské myšlenky, máme zkušenosti i se zakládáním start-up společností.

Experti na Korporace

advokát
advokátka

Další specializace

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Generační nástupnictví, rodinné firmy

Pomůžeme Vám s převody rodinného majetku a se záležitostmi rodinné firmy

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz