JUDr. Kateřina Holubová, advokátní koncipientka

JUDr. Kateřina Valdecká

advokátka
  • advokátka se sídlem v Praze,
  • hovoří česky, německy a anglicky
  • specializuje se na občanské právo, dědické právo, rodinné právo a výživné, pracovní právo, trestní právo.
  • od roku 2015 získávala zkušenosti v advokátní kanceláři Hartmanová & Steininger
  • absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • Katedra správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jí udělila titul doktor práv (JUDr.), ve své rigorózní práci se zabývala tématem „Trestné činy z nenávisti a jejich sankcionování“
  • absolvovala zahraniční stáž u Zemského soudu pro trestní věci ve Vídni (Rakousko)

Specializace

Generační nástupnictví, rodinné firmy

Pomůžeme Vám s převody rodinného majetku a se záležitostmi rodinné firmy

Autorská práva a práva výkonných umělců

Ochráníme Vaše práva duševního vlastnictví.

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Pracovní právo, GDPR

Zajistíme vám pracovněprávní agendu včetně evropského nařízení o ochraně osobních údajů.

Daně

Poskytneme Vám právní pomoc ve všech tuzemských i přeshraničních daňových záležitostech.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Založení společností v ČR a Německu

Rychle a spolehlivě pro vás založíme novou společnost.

Další členové týmu

advokátka
advokát
daňový poradce

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz