Autorská práva a práva výkonných umělců

Ochráníme Vaše práva duševního vlastnictví.

Pomůžeme Vám při ochraně a vymáhání práv autorských a práv výkonných umělců, připravíme pro Vás licenční smlouvy, zastoupíme Vás při řešení záležitostí kolektivní správy práv autorských a práv výkonných umělců, budeme hájit Vaše práva související s audiovizuálním dílem, zaměstnaneckým nebo kolektivním dílem stejně jako dílem vytvořeným na objednávku.

Experti na Autorská práva a práva výkonných umělců

advokát

Další specializace

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz