Založení společností v ČR a Německu

Rychle a spolehlivě pro vás založíme novou společnost.

Jako renomovaná advokátní kancelář Vám poskytneme spolehlivé a komplexní právní poradenství také v oblasti českého a německého obchodního práva a práva obchodních společností, a to česky, německy i anglicky.

Nabídnout Vám můžeme naše ready-made společnosti nebo pro Vás v ČR nebo v Němeecku založíme společnost s veškerými parametry, které si předem zvolíte.

Máme rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti práva obchodních společností jak v ČR, tak v Německu.

Podpoříme Vás ve všech právních krocích, počínaje založením společnosti, přípravou valných hromad, změnami společenské smlouvy, volbou či odvoláním jednatelů či prokuristů, až po změny základního kapitálu či likvidaci společnosti.

Naši advokáti Vám například poradí, zda má pro Vás smysl založit společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost nebo raději pobočku či odštěpný závod. Daňověprávní aspekty Vám v případě potřeby objasní náš daňový poradce.

Pokud byste měli jakékoli další otázky k založení společnosti nebo jiným otázkám z oblasti práva obchodních korporací, můžete se kdykoli obrátit na naše advokáty. Obdržíte od nás nabídku ušitou Vám na míru pro komplexní poradenství v oblasti obchodního práva.

Experti na Založení společností v ČR a Německu

advokátka
advokát

Další specializace

Mezinárodní dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz