Na rodičovské daňové přiznání neřešíte. Když nemáte jiné příjmy

Na dotazy čtenářů MF DNES odpovídá daňový poradce Ondřej Homolka.

Školkovné nelze uplatnit za platby stravného či kroužků. Musí jít o peníze za umístění dítěte v předškolním zařízení s celodenní péčí.

1. Jsem zaměstnaný a mám živnostenské oprávnění, výdaje z podnikání uvádím paušálně. Mohu si odečíst slevu na vyživované dítě?

V případě souběhů příjmů z činností, u nichž využíváte paušálního odečtu výdajů s příjmy ze zaměstnání, máte nárok na daňové zvýhodnění na děti, pokud váš součet základů daně s využitím paušálů bude nižší než polovina celkového základu daně. Příjmy se zaměstnání se počítají včetně sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem.

2. Od ledna do června 2014 jsem studovala na VŠ, v červnu jsem studium zakončila státnicemi a od srpna nastoupila do práce. Když podám přiznání sama, mohu uplatnit ke slevě na poplatníka i slevu na studenta?

Slevu na studenta můžete uplatnit ve výši jedné dvanáctiny roční částky 4020 korun za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny. Pokud bylo vaše studium ukončeno ještě v červnu, kdy jste složila státní zkoušky, můžete uplatnit jen polovinu celkové roční slevy.

3. Jsem na rodičovské dovolené s mladším dítětem, a tak starší nechodí do školky. Kvůli kolektivu však syn navštěvuje třikrát týdně školkové kroužky, které platíme. Mohu tyto platby uplatnit v rámci školkovného?

Nově schválená sleva – školkovné – se poskytuje za umístění dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku. Za to lze považovat jakékoliv zařízení zabývající se celodenní péčí o dítě předškolního věku. Předpokládám, že u vás nebudou tyto podmínky splněny.

4. Musím podávat daňové přiznání, když jsem doma s dítětem a mým příjmem je jen rodičovská?

Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory, které jsou osvobozené od daně z příjmů. Pokud jste v minulém roce neměla další příjmy, tak přiznání podávat nemusíte. Jestli jste přiznání doposud podávala, je vhodné finančnímu úřadu dopisem oznámit, že jste neměla za rok 2014 žádné zdanitelné příjmy a zbytek článku není dostupný.

Mohlo by vás zajímat

V českých médiích často rezonuje zpráva, že největší legislativní změnou roku 2024 je tzv. konsolidační balíček.[1] Není to však tak zcela…

Musíte si vyplnit sami daňové přiznání? Bez obav, provedeme vás čtyřmi stranami formuláře řádek po řádku.

Paušál je pohodlný. Ti, kdo ho využívají, však nemohou odečítat slevu na vyživovanou manželku ani zvýhodnění na děti. Navíc mohou…

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz