Kouření podle rozvrhu

Německý Spolkový soudní dvůr vyvolal svým lednovým rozhodnutím o kouření na balkoně menší rozruch.

Roku 2011 si v braniborském městečku Premnitz jeden manželský pár pronajal byt s balkonem, na kterém se ze všeho nejraději oddával kouření cigaret. Jak to bývá, v bytě přímo nad ním žil pár zavilých nepřátel nikotinu, a to již více než půl století. Jejich balkon pravidelně sloužil k odpočinku a slunění. Sousedská válka na sebe nenechala dlouho čekat.

Když se nepodařilo spor mezi znesvářenými sousedy vyřešit dohodou, nekuřácký pár se žalobou domáhal, aby soud uložil kuřákům zákaz kouření na balkoně v určité denní hodiny. Německé soudy si s tímto případem trochu nevěděly rady. Žalobu nekuřáckého páru německá justice zamítla v prvním i druhém stupni, ač byla podložena detailními protokoly a fotografiemi.

Nekuřáci se ale nevzdali a spor se dostal až ke Spolkovému soudnímu dvoru v Karlsruhe. Ten rozhodl, že pokud cigaretový kouř obyvatele v domě zásadně obtěžuje, mohou požadovat, aby jejich sousedé na balkoně nekouřili v určitých vymezených časech. Přitom hranice onoho „zásadního obtěžování“ bude záviset na pocitu průměrně rozumného člověka.

Soudce místního soudu by měl zároveň určit „atraktivní“ časy, hlavně v létě, kdy kuřáci své vášni na balkoně holdovat nesmějí.

Jak by rozhodl český soud

Především je třeba rozlišit, zda nekuřák bydlí ve vlastním bytě, nebo je nájemníkem. Pokud by se jednalo o vlastnické bydlení, žalovali by nekuřáci kuřácký pár. Jestliže by ovšem šlo – jako v německém případě – o nájemníky, mohli by nekuřáci buď sami bránit svá práva žalobou, nebo požadovat slevu na nájemném vůči svému pronajímateli, který by pak sám mohl podat žalobu.

I u nás by se střetla dvě proti sobě stojící práva: právo nerušeně užívat balkon a právo na ochranu zdraví na straně jedné a právo kouřit na straně druhé.

Lze si však snadno představit, že i sám (český) kuřácký pár se bude cítit dotčen neustálým dokumentováním svého kouření ze strany agilních sousedů a podá proti nim žalobu na ochranu osobnosti s tím, že kouří na vlastními balkoně, a tak ho nemá nikdo právo fotografovat nebo natáčet.

Pokud by soud spojil oba případy do jednoho řízení, vznikla by možná pověstná „soudní bramboračka“, ve které by spíše než o to, zda je přípustné vykouřit na vlastním balkoně denně deset nebo dvacet cigaret a ve kterých vymezených hodinách, spíše šlo o tom, kdo bude mít větší trpělivost a menší obavu, že mu soud uloží náhradu nákladů řízení.

Mohlo by vás zajímat

Období po smrti blízkého člověka je pro každého dotčeného velmi emočně a psychicky náročné a často spojené se zvykáním si…

Tento článek se zabývá novým evropským nařízením Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25.06.2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve…

1.7. 2020, iDNES.cz, Pavla Freiwaldová (Vojtěch Steininger) Když si objednáme zájezd u cestovní kanceláře, očekáváme, že ta se o vše…

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz